Where we are

You can find our laboratory for thought experiments at the following address:

Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytet Gdański
Ul. Wita Stwosza 57
80-952 Gdańsk, Poland

Contact us

Tomasz Paterek, tomasz.paterek@ug.edu.pl.